<em>I rere kau mai te awa nui<br />mai i te Kahui Maunga ki Tangaroa<br />ko au te awa ko te awa ko au<br />The river flows from the mountain to the sea<br />I am the river and the river is me</em>